Politică de confidențialitate

1. Introducere

1.1 Mă angajez să protejez confidențialitatea vizitatorilor Website-ului.

1.2 Această politică se aplică atunci când acționez ca un operator de date cu privire la datele personale ale vizitatorilor Website-ului; cu alte cuvinte, în care stabilesc scopurile și mijloacele procesării datelor cu caracter personal.

1.3 Folosesc cookie-uri pe Website. În măsura în care aceste cookie-uri nu sunt strict necesare pentru furnizarea Website-ului, vă voi cere să consimțiți la utilizarea cookie-urilor atunci când vizitați prima dată Website-ul.

1.4 În această politică de confidențialitate, „Website” se referă la WPAlfa.ro.

Credit

2.1 Acest document a fost creat folosind un șablon de la SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

3. Modul în care utilizează Website-ul datele dvs. personale

3.1 În această secțiune 3 am stabilit:

(a) categoriile generale de date cu caracter personal pe care Website-ul le poate prelucra;

(b) în cazul datelor cu caracter personal pe care Website-ul nu le-a obținut direct de la dvs., sursa și categoriile specifice ale respectivelor date;

(c) scopurile pentru care Website-ul poate prelucra date cu caracter personal; și

(d) temeiurile legale ale prelucrării.

3.2 Website-ul poate prelucra date despre utilizarea Website-ului și a serviciilor mele („date de utilizare”). Datele de utilizare pot include adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de trimitere, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare ale Website-ului, precum și informații despre momentul, frecvența și modelul de utilizare. Sursa datelor de utilizare este sistemul meu de urmărire a analizelor. Aceste date de utilizare pot fi procesate în scopul analizei utilizării Website-ului și a serviciilor. Baza legală a acestei prelucrări sunt interesele mele legitime, și anume monitorizarea și îmbunătățirea Website-ului și a serviciilor mele.

3.3 Website-ul poate prelucra informațiile pe care le postați pentru publicare pe Website sau prin serviciile mele („date de publicare”). Datele de publicare pot fi procesate cu scopul de a permite o astfel de publicare și de a administra Website-ul și serviciile mele. Baza legală a acestei prelucrări sunt interesele mele legitime, și anume administrarea corectă a Website-ului.

3.4 Website-ul poate prelucra informații conținute sau referitoare la orice comunicare pe care mi-o trimiteți prin e-mail sau prin orice sistem de comunicații similar („date mesaj”). Datele mesajului pot include conținutul de comunicare și metadatele asociate cu comunicarea. Website-ul va genera metadatele asociate cu comunicațiile efectuate folosind formularele de contact ale Website-ului. Datele mesajului pot fi procesate în scopul comunicării cu dvs. (inclusiv, dacă este cazul, trimitându-vă materiale de vânzare sau de marketing) și păstrarea înregistrărilor. Baza legală a acestei prelucrări sunt interesele mele legitime, și anume administrarea corectă a Website-ului și a afacerilor și comunicațiilor cu utilizatorii, clienții potențiali și clienții.

3.5 Website-ul poate prelucra oricare dintre datele dvs. personale identificate în această politică, atunci când este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în procedură judiciară, fie într-o procedură administrativă sau extrajudiciară. Baza legală a acestei prelucrări o reprezintă interesele mele legitime, și anume protejarea și afirmarea drepturilor mele legale, a drepturilor dvs. legale și a drepturilor altora.

3.6 Website-ul poate prelucra oricare dintre datele dvs. personale identificate în această politică atunci când este necesar în scopul obținerii sau menținerii unei acoperiri de asigurare, gestionarea riscurilor sau obținerea de consultanță profesională. Baza legală a acestei prelucrări sunt interesele mele legitime, și anume protecția adecvată a afacerii mele împotriva riscurilor.

3.7 În plus față de scopurile specifice pentru care Website-ul poate prelucra datele dvs. personale prevăzute în această secțiune 3, Website-ul poate prelucra oricare dintre datele dvs. personale în cazul în care o astfel de prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care sunt supus, sau pentru a vă proteja interesele vitale, sau interesele vitale ale altei persoane fizice.

3.8 Vă rog să nu îmi furnizați datele personale ale altei persoane, cu excepția cazului în care vă solicit acest lucru.

4. Furnizarea datelor dvs. personale către alții

4.1 Website-ul poate dezvălui datele dvs. cu caracter personal asiguratorilor și/sau consilierilor profesioniști în măsura în care este rezonabil necesar în scopul obținerii sau menținerii unei acoperiri de asigurare, gestionarea riscurilor, obținerea de consultanță profesională sau stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor legale, indiferent dacă sunt proceduri în instanță, sau într-o procedură administrativă, sau extrajudiciară.

4.2 Website-ul poate prelucra datele dvs. atunci când este necesar, în mod rezonabil, să îmi ating interesele legitime de afaceri.

Mai precis, Website-ul ar putea avea nevoie să vă proceseze datele sau să vă dezvaluie informațiile personale în următoarele situații:

  • Furnizori, consultanți și alți furnizori de servicii terți. Website-ul poate dezvălui datele dvs. cu furnizori terți, furnizori de servicii, contractanți sau agenți care efectuează servicii pentru Website sau în numele său, și necesită acces la aceste informații pentru a săvârși aceste servicii. Printre exemple se numără: procesarea plăților, analiza datelor, livrarea prin e-mail, servicii de găzduire, servicii pentru clienți și eforturi de marketing. Pot permite terților selectați să utilizeze tehnologia de urmărire pe Website, ceea ce le va permite să colecteze date despre cum interacționați cu Website-ul în timp. Aceste informații pot fi utilizate, printre altele, pentru a analiza și urmări datele, pentru a determina popularitatea anumitor conținuturi și pentru a înțelege mai bine activitatea online. Cu excepția cazului în care este menționat în această politică, eu nu împărtășesc, nu vând, nu închiriez si nu comercializez niciuna dintre informațiile dvs. cu terțe părți în scopuri promoționale. Website-ul are contracte în vigoare cu procesoarele sale de date. Asta înseamnă că nu pot face nimic cu informațiile dvs. personale decât dacă le-am indicat să o facă. Nu vor împărtăși informațiile dvs. personale cu nicio organizație, în afară de acest Website. Le vor ține în siguranță și le vor păstra pentru perioada pe care o instruiesc.
  • Transferuri de afaceri. Pot dezvălui sau transfera informațiile dvs. în legătură cu sau în timpul negocierilor cu privire la orice fuziune, vânzare de active ale companiei, finanțare sau achiziție a întregii sau a unei părți din afacerea mea către o altă companie.
  • Agenți de publicitate terți. Pot folosi companii terțe de publicitate pentru a difuza reclame atunci când vizitați Website-ul. Aceste companii pot utiliza informații despre vizitele dvs. pe Website și alte site-uri web conținute în cookie-urile web și în alte tehnologii de urmărire pentru a furniza reclame despre bunuri și servicii care vă interesează.

Cu cine vor fi împărtășite informațiile dvs.?

Website-ul distribuie și dezvăluie informațiile dvs. către următoarele terțe părți. Am clasificat fiecare parte pentru a putea înțelege cu ușurință scopul practicilor de colectare și prelucrare a datelor.

  • Programe de marketing afiliat: ShareAsale, SiteGround, Simplenet, Cloudways, GeneratePress;
  • Optimizarea conținutului: Încorporări Giphy și YouTube;
  • Funcționalitatea și optimizarea infrastructurii: Simplenet hosting;
  • Analiză Web: Google Analytics.

4.3 În plus față de dezvăluirile specifice de date cu caracter personal prevăzute în această secțiune 4, Website-ul poate dezvălui datele dvs. personale în cazul în care o asemenea divulgare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care sunt supus, sau pentru a vă proteja interesele vitale, sau interesele vitale ale altei persoane fizice. Website-ul poate, de asemenea, să dezvăluie datele dvs. personale în cazul în care o asemenea divulgare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în cadrul procedurilor judiciare, fie în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.

5. Transferuri internaționale de date cu caracter personal

5.1 În această secțiune 5, furnizez informații despre circumstanțele în care datele dvs. personale pot fi transferate către țări din afara Spațiului Economic European (SEE).

5.2 Transferurile către SUA vor fi protejate de garanții adecvate, și anume de utilizarea clauzelor standard de protecție a datelor adoptate sau aprobate de Comisia Europeană.

5.3 Înțelegeți că datele personale pe care le trimiteți spre publicare prin intermediul Website-ului sau serviciilor mele pot fi disponibile, prin internet, în întreaga lume. Nu pot împiedica utilizarea (sau folosirea greșită) a acestor date cu caracter personal de către alții.

6. Păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal

6.1 Această secțiune 6 prezintă politicile și procedurile de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a vă asigura că Website-ul respectă obligațiile legale în legătură cu păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal.

6.2 Datele cu caracter personal care sunt prelucrate în orice scop, nu trebuie păstrate mai mult decât este necesar pentru scopul respectiv.

6.3 Website-ul va păstra datele dvs. personale după cum urmează:

(a) datele de utilizare culese de sistemul de urmărire a analizelor (Google Analytics) vor fi păstrate timp de 14 luni. Alte date de utilizare, cum ar fi IP-ul dvs. când vizitați Website-ul, pot fi păstrate pe o perioada nedeterminată sau atâta timp cât există Website-ul și/sau afaecrea, de platforma Website-ului (WordPress) și de instrumentele de găzduire;

(b) datele de publicare vor fi păstrate pe perioada publicării;

(c) datele mesajului pot fi păstrate atâta timp cât există Website-ul și/sau afacerea.

6.4 În pofida celorlalte dispoziții din această secțiune 6, Website-ul poate păstra datele dvs. personale în cazul în care o astfel de păstrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Website-ul, sau pentru a vă proteja interesele vitale, sau interesele vitale ale altei persoane fizice.

7. Drepturile dumneavoastră.

7.1 În această secțiune 7, am enumerat drepturile pe care le aveți în conformitate cu legea privind protecția datelor.

7.2 Drepturile dvs. principale în temeiul legii privind protecția datelor sunt:

(a) dreptul de acces – puteți solicita copii ale datelor dvs. personale;

(b) dreptul la rectificare – îmi puteți cere să rectific datele cu caracter personal inexacte și să completez datele personale incomplete;

(c) dreptul la ștergere – îmi puteți cere să vă șterg datele personale;

(d) dreptul de a restricționa prelucrarea – îmi puteți cere să restricționez procesarea datelor dvs. personale;

(e) dreptul de a vă opune prelucrării – vă puteți opune prelucrării datelor dvs. personale;

(f) dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita să transfer datele dvs. personale către o altă organizație sau către dvs.;

(g) dreptul de a face plângere la o autoritate de supraveghere – puteți face plângere pentru prelucrarea datelor dvs. personale; și

(h) dreptul de a retrage consimțământul – în măsura în care baza legală a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este consimțământul, puteți retrage consimțământul respectiv.

7.3 Aceste drepturi sunt supuse anumitor limitări și excepții.

7.4 Puteți exercita oricare dintre drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. personale printr-o notificare scrisă, utilizând datele de contact prezentate mai jos.

8. Despre cookie-uri

8.1 Un cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere) care este trimis de un server web către un browser web și este stocat de către browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de la server.

8.2 Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valabil până la data de expirare stabilită, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, un cookie de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii de utilizator, când browserul web este închis.

8.3 Cookie-urile nu conțin în mod obișnuit nicio informație care identifică personal un utilizator, dar datele personale pe care Website-ul le stochează despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute din cookie-uri.

9. Cookie-uri pe care le utilizează Website-ul

9.1 Website-ul utilizează cookie-uri pentru următoarele scopuri:

(a) securitate – cookie-urile ca element al măsurilor de securitate pentru a proteja Website-ul și serviciile în general;

(b) analiză – cookie-uri care mă ajută să analizez utilizarea și performanța Website-ului și serviciilor mele; și

(c) consimțământul cookie-urilor – cookie-urile pentru a stoca preferințele dvs. în legătură cu utilizarea cookie-urilor în general.

10. Cookie-uri utilizate de furnizorii de servicii

10.1 Furnizorii de servicii ai Website-ului folosesc cookie-uri, și aceste cookie-uri pot fi stocate în browser-ul dvs. atunci când vizitați Website-ul.

10.2 Folosesc Google Analytics. Google Analytics colectează informații despre utilizarea Website-ului prin intermediul cookie-urilor. Informațiile culese sunt utilizate pentru a crea rapoarte despre utilizarea Website-ului. Puteți afla mai multe despre utilizarea informațiilor de către Google accesând https://www.google.com/policies/privacy/partners/ și puteți consulta politica de confidențialitate Google pe https://policies.google.com/privacy.

10.3 Alte instrumente, cum ar fi Giphy și YouTube, de asemenea, colectează informații prin utilizarea cookie-urilor.

11. Gestionarea cookie-urilor

11.1 Majoritatea browserelor vă permit să refuzați să acceptați cookie-urile și să le ștergeți. Metodele pentru a face acest lucru variază de la browser la browser și de la versiune la versiune. Cu toate acestea, puteți obține informații actualizate despre blocarea și ștergerea cookie-urilor prin aceste link-uri:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); și

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Blocarea tuturor cookie-urilor poate avea un impact negativ asupra utilizabilității multor site-uri web.

11.3 Dacă blocați cookie-urile, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile de pe Website.

12. Modificări

12.1 Pot actualiza această politică din când în când, publicând o nouă versiune pe Website.

12.2 Ar trebui să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de orice modificare a acestei politici.

13. Detalii Website

13.1 Acest Website este deținut și administrat de Radu.

13.2 Puteți să mă contactați trimițându-mi un e-mail la contact@wpalfa.ro.